Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công huyện Văn Giang năm 2024

Đăng ngày 04 - 01 - 2024
100%

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ tại Chỉ thị 06/CT-CTUBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên, phấn đấu Chỉ số PAPI của huyện Văn Giang năm 2024 tăng bậc so với năm 2023.

Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách; nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền từ cấp huyện đến cấp xã, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân.

Ngày 04/01/2024, UBND huyện Văn Giang ban hành Kế hoạch Số 03/KH-UBND về Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện Văn Giang năm 2024. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn được giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các , thị trấn lập kế hoạch, chủ động tổ chức thực hiện; phát huy được sự đồng thuận, tham giam ửng hộ, cải thiện đáng giá của người dân; góp phần cải thiện Chỉ số PAPI của huyện trên 8 lĩnh vực.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch này. Giao phòng Nội vụ theo dõi việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp tham mưu xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công huyện Văn Giang năm 2024 của UBND huyện theo quy định.

Nội dung được đăng tải tại đây: 03.KH-UBND.pdf           03.DK.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024(29/12/2023 9:47 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính huyện Văn Giang năm 2024(29/12/2023 9:24 SA)

Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính; công tác nâng cao Chỉ số hiệu...(15/08/2023 1:00 CH)

Tham gia cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm...(20/06/2023 1:15 CH)

Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023(14/06/2023 2:53 CH)

Kế hoạch Tuyên truyền nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện Văn Giang...(13/04/2023 8:47 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023(09/01/2023 2:32 CH)

Ngày 07/01/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị...(09/01/2022 1:54 CH)

°
12 người đang online