Văn Giang: Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019

Chiều ngày 19/6, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2019

Ảnh: đồng chí Đào Hồng Vận – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện

Chiều ngày 19/6, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Đào Hồng Vận – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện; đồng chí Chu Quốc Hiệu – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy cùng các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu dự họp đã được nghe đồng chí thượng tá Lê Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, phó ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện công bố các văn bản, quyết định và triển khai những nội dung chính của kế hoạch diễn tập gồm: quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Giang năm 2019; thông báo của ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; quyết định thành lập khung diễn tập và trình bày báo cáo thuyết minh ý định diễn tập  KVPT huyện Văn Giang năm 2019.

Tiếp đó, các đại biểu đã thống nhất cao với những văn bản, kế hoạch phân công và chuẩn bị cho diễn tập KVPT huyện Văn Giang năm 2019. Đồng thời kiến nghị Ban chỉ đạo diễn tập huyện cần xem xét chỉnh sửa bổ sung một số nội dung của các văn kiện chuẩn bị cho cuộc diễn tập.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Hồng Vận – Tỉnh y viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện khẳng định: diễn tập KVPT là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019 của huyện. Đồng chí yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể sớm hoàn chỉnh hệ thống văn bản, kế hoạch diễn tập để báo cáo Ban chỉ đạo diễn tập huyện, chủ động trong mọi tình huống; việc tổ chức diễn tập phải đảm bảo hiệu quả theo dự kiến đề ra; cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức diễn tập về cả người và trang thiết bị, phương tiện tham gia diễn tập; công tác chuẩn bị cho diễn tập phải được thực hiện kỹ lưỡng, từng bước theo đúng các mốc thời gian quy định; tổ chức diễn tập theo đúng phương châm “Hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm’’ và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt…cùng một số nội dung quan trọng khác./.

Ngọc Phương

Đài Truyền thanh huyện