Báo cáo công tác tháng 1 năm 2020

Nội dung báo cáo chi tiết tại đây: Báo cáo công tác tháng 1 năm 2020.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND - UBND huyện