Thông báo đấu giá quyền sử dung đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Nội dung thông báo được đăng tải tại đây: 12.TB-LV.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND - UBND huyện