Báo cáo Kết quả cải cách hành chính quý II năm 2020

Nội dung được đăng tải tại đây: BC cai cach hanh chinh Quy II.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND - UBND huyện