Công an huyện Văn Giang tổ chức diễu hành ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT

Công an huyện Văn Giang đã tổ chức diễu hành ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng

Ảnh: Cán bộ chiến sĩ công an huyện diễu hành trên các tuyến đường trong địa bàn huyện

Sáng ngày 7/10, Công an huyện Văn Giang đã tổ chức diễu hành ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và huyện.

Tại buổi diễu hành, đã có gần 40 cán bộ chiến sĩ công an huyện diễu hành trên các tuyến đường trong địa bàn huyện; đồng thời, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh lên án, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT lần này, các đội nghiệp vụ Công an huyện và lực lượng công an các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Đồng thời, giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Đức Hùng

Đài Truyền thanh huyện