Ngày 12/4/2021 UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 254/UBND-NV về việc nâng cao chỉ số và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Nội dung được đăng tải tại đây: 254.UBND-NV.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện