Ngày 16/6/2021, Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Văn Giang ban hành kế hoạch chỉ đạo, tổ chức Liên hoan "Giai điệu tuổi hồng và thiếu nhi kể chuyện" huyện Văn Giang hè năm 2021

Nội dung được đăng tải tại đây: 02.KH-BCÐ.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện