Thông báo danh sách thí sinh không đáp ứng điều kiện dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động trực thuộc UBND huyện Văn Giang năm 2021

Nội dung được đăng tải tại đây: 02.TB-HDXT (1).pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện