Lãnh đạo tỉnh, huyện kiểm tra chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu Đô thị Ecopark, Văn Giang

Một số hình ảnh Lãnh đạo tỉnh, huyện kiểm tra chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu Đô thị Ecopark, Văn Giang

Bùi Như Tiến

Văn phòng HĐND-UBND huyện