Ngày 01/10/2021, UBND huyện Văn Giang ban hành Quyết định số 10430/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập, hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động trực thuộc UBND huyện Văn Giang năm 2021

Nội dung được đăng tải tại đây: 10430.QÐ-UBND.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện