Ngân hàng CSXH huyện triển khai chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Ngày 04/4/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hàng quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Theo đó, điều kiện để học sinh, sinh viên được vay vốn: Thứ nhất, là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (có bố hoặc mẹ hoặc bố và mẹ mất do dịch COVID-19). Thứ hai, những học sinh, sinh viên này không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Vốn vay được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao gồm: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone).

Mức vốn cho vay tối đa là 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên, với lãi suất 1,2%/năm. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Đối với sinh viên trực tiếp đứng tên vay vốn thì tại thời điểm vay vốn, nếu thời gian dự kiến kết thúc khóa học còn từ 24 tháng trở lên thì thời hạn cho vay tối đa được tính từ ngày vay đến hết 12 tháng sau thời điểm dự kiến kết thúc khóa học.

Các hộ gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để mua máy tính và các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho học sinh, sinh viên liên hệ với các tổ tiết kiệm và vay vốn ở thôn, Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND các xã vào ngày giao dịch cố định hoặc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Giang để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay vốn

Ảnh: Học sinh, sinh viên khó khăn không có máy tính học sẽ được vay vốn tối đa 10 triệu đồng

Đức Hùng

Đài Truyền thanh huyện