UBMTTQ huyện Văn Giang tổ chức cuộc thi Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã giỏi năm 2022

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Văn Giang đã tổ chức cuộc thi Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã giỏi năm 2022.

Ảnh: Ban Tổ chức đã trao giải cho các thí sinh

Chiều ngày 12/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Văn Giang đã tổ chức cuộc thi Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã giỏi năm 2022. Tham gia Cuộc thi có 11 thí sinh là Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong huyện. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi; kiến thức chung, xử lý tình huống và phần thi năng khiếu. Cuộc thi lần này có nhiều đổi mới trong phần thi xử lý các tình huống ở cơ sở, phần thi năng khiếu với các thể loại như: Thơ, ca, hùng biện, cắm hoa…

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất cho thí sinh  là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Long Hưng; 2 giải nhì và trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích  cho các thí sinh còn lại.

Thông qua cuộc thi nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là Chủ tịch Mặt trận xã, thị trấn, qua đó bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời tạo điều kiện để cán Mặt trận cơ sở giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đức Hùng

Đài Truyền thanh huyện