UBND huyện Văn Giang ban hành Công văn số 704, ngày 31/8/2022 về bổ sung nhiệm vụ cho Tổ công tác triển khai đề án 06 thôn, tổ dân phố

Nội dung được đăng tải tại đây: 704.UBND-VP.pdf

Thanh Tùng

Văn phòng HĐND-UBND huyện