Uỷ ban nhân dân huyện Văn Giang lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi

Sáng ngày 15-3, Uỷ ban nhân dân huyện Văn Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Sáng ngày 15-3, Uỷ ban nhân dân huyện Văn Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

          Thực hiện kế hoạch lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Thời gian qua, UBND huyện đã triển khai tới tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị; phát sóng, đăng tải trên các kênh thông tin huyện để tạo thuận lợi cho các tổ chức, các tầng lớp nhân dân có điều kiện đóng góp ý kiến. Qua tổng hợp, huyện Văn Giang đã tổ chức được  95 hội nghị với tổng số trên 5 nghìn 200 lượt người tham dự, đóng góp 33 nhóm ý kiến vào dự thảo luật đất đai.

     Với tinh thần trách nhiệm cao, tại hội nghị đã có 14 nhóm ý kiến phát biểu đóng góp vào: Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của Dự thảo Luật Đất đai; Vấn đề Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kê khai một số nội dung liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đấu giá, đấu thầu, việc thoả thuận quyền sử dụng đất giữa doanh nghiệp và người dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất./.

Một số hình ảnh đại biểu tham dự:

Đức Hùng

Truyền thanh huyện